May Puts


Over May Puts

May Puts


In mijn zoektocht naar wat ik wilde gaan doen in mijn leven, kwamen er telkens een paar kernwoorden naar boven: "betekenis willen geven" en "hulp willen bieden op belangrijke gebieden". Voor mij zijn dit het persoonlijk welzijn en het welzijn in relaties.

Ik ben gestart als maatschappelijk werkende. In die periode heb ik gezien en geleerd hoe belangrijk de omgeving en relaties voor het welzijn van mensen zijn. Mensen zijn geneigd hun problemen op zichzelf te betrekken. "Dit is helemaal van mij. Dit ligt aan mij."

Het voelen van verbondenheid kan verzachtend werken

Als maatschappelijk werker, werk je vaak individueel met cliënten. Ik probeerde met de client de problemen in de context van hun omgeving te zien, de hele situatie waar ze in zitten. Door dat te doen, kan je het probleem wat breder maken. Alles kan invloed hebben op de huidige situatie; werk, relaties maar ook het verleden. Als je het bredere geheel ziet, dan zie je dat het niet alleen aan jou ligt. Er spelen veel factoren mee.

Juist in deze situaties werkt het steunend om een omgeving erbij te betrekken. Denk aan vrienden, familie of een partner. Het voelen van verbondenheid kan verzachtend werken. Mensen zijn dan minder oordelend naar zichzelf en kunnen constructiever aan de slag met hun problemen.

Vanuit deze gedachtegang ben ik de opleiding tot systeemtherapeut gaan volgen. Mijn uitgangspunt is de mens in relatie met zijn omgeving in de breedste zin van het woord. De partnerrelatie en het gezin zijn hierbij natuurlijk essentieel.

Relatietherapie opent je ogen

Naast opleiding en werkervaring heb ik ook vanuit levenservaring geleerd dat het hebben van een fijne relatie met een partner en kinderen niet vanzelfsprekend is.

Na de geboorte van onze eerste dochter hebben mijn partner en ik een moeilijke periode doorgemaakt. Er kwam veel tegelijk op ons af waardoor we van elkaar verwijderd raakten. We hebben destijds relatietherapie ingezet. En ik weet nog dat, ondanks de moeilijke periode waar we toen in zaten, ik heel erg onder de indruk was van het effect van relatietherapie. Je hoopt het natuurlijk, maar dat het zo je ogen kan openen, had ik niet verwacht. Inmiddels zijn mijn dochters 16 en 21 jaar en zijn mijn partner en ik 31 jaar bij elkaar.

Hulp bieden vanuit een betrokken manier

Ik bied hulp vanuit een betrokken manier waarbij ik ernaar streef om een veilige sfeer te creëren. Een sfeer waarin mensen zich op hun gemak voelen en van hieruit optimaal aan zichzelf en hun vraag kunnen werken.

In de gesprekken staat de client met zijn vraag en verhaal centraal. Mijn levenservaring kan hierbij soms een meerwaarde zijn. Maar ik wil vooral laten zien met mijn hele houding dat ik betrokken ben en ik me kan inleven in de situaties die mensen meemaken.

Locatie

Contact met May Puts

Stuur May Puts rechtstreeks een bericht via het onderstaande formulier